Rådgivning

Vi erbjuder våra kunder rådgivning gällande allt från enkla inköp till komplexa strategier.

Vår roll som rådgivare

I vår roll som rådgivare värdesätter vi vårt oberoende och sätter alltid kundens behov främst. Vår har en stor förståelse för dom utmaningar man som CIO eller IT-chef står inför i dagens komplexa IT värld.

Strategier

Vi hjälper till med strategiarbete i olika former, kan vara allt från migrering tilll molnet, licenshantering till val av applikationer.

Regulatoriska krav och standarder

Vi stöttar arbetet kring informationssäkerhet samt efterlevnad av regulatoriska krav, standarder och ramverk.

IT-chef

Vi kan även ta en IT-chefs roll där vi fungerar som en intern resurs i den omfattning kunden behöver.

Ledningsstöd

Vi kan fungera som ett stöd till ledning eller andra i beslutsfattande positioner gällande IT och informationssäkerhets frågor.

Strategisk rådgivning som hjälper dig som kund med kravställande på din IT-miljö så att den möter dina, och dina kunders, verksamhetsmål

KUNDER

Några vars förtroende vi fått

Intresserad

Skicka ett meddelande så hör vi av oss för vidare diskussion