Informationssäkerhet

Avancerade säkerhetssystem hjälper till att skydda ditt företag och dess data

Skydda din information med vårt utbud av säkerhetslösningar

Att ha kontroll på företagets information har blivit allt viktigare. Att information försvinner eller på annat vis skadas eller stjäls kan få allvarliga konsekvenser för ett företag.

Vi kan vara din trygga partner inom säkerhet genom att identifiera risknivåer, stötta er i att fatta rätt beslut, samt implementera säkerhets lösningar.

Våra säkerhetslösningar inkluderar
  • Antivirus/Antimalware - Centralt managerad lösning för att hantera ett stort antal klienter och servrar.
  • Containment - Låt bara godkända applikationer skriva till filsystem och databaser.
  • IDS/IPS - Identifiera och stoppa ej godkänd trafik in och ut till ert nätverk.
  • Sårbarheter - Skanna automatiskt efter sårbarheter i operativsystem och applikationer.
  • Patchning - Automatisk patchning av operativsystem och applikationer.
  • Backup - Backuplösningar för allt från VPS till databaser och filer.

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt informationshantering.

ISO 27001

ISO 27001 (SS-EN ISO/IEC 27001:2017) är en kravstandard som erbjuder ett processorienterat angreppssätt för att etablera, implementera, använda, övervaka, granska, upprätthålla och förbättra ett ledningssystem för informationssäkerhet. Netono AB är certifierade sedan 2019.

Intresserad

Skicka ett meddelande så hör vi av oss för vidare diskussion