Om Netono

Vi är en helhetsleverantör av IT-tjänster med fokus på driftautomatisering och support. Vi har funnits sedan 2006 med stabil tillväx och lönsamhet.

En ärlig och pålitlig IT-partner

Vi ser våra kundrelationer som partnerskap där vi tillsammans tar fram dom bästa lösningarna utifrån ett helhetsperspektiv. Vi är inte låsta till några specifika leverantörer utan kan oberoende välja och rekommendera IT-lösningar.

  • Engagerad support.
  • Stabil och beprövad drift plattform.
  • Egna datahallar inom koncernen.
  • Stabila ägare.
01.
Vår Strategi

Vi ska göra tekniken enkel, bekymmersfri och tillgänglig.

02.
Våra Värderingar

Vi ska ge ärlig, trevlig och pålitlig service till våra kunder.

03.
Vår Support

Trevlig och pålitlig support. Kunniga och engagerade tekniker.

04.
Våra Verktyg

Övervaknings och automatiseringslösningar förenklar och ger trygghet.

MEDARBETARE

Ett teknikdrivet bolag

En platt organisation som främjar nyfikenhet och utveckling där vi värdesätter kundvård och service högt.

Adam Lindén

Key Account

adam.linden@netono.se

Adam Fransson

Tekniker

adam.fransson@netono.se

Carl Backe

Tekniker

carl.backe@netono.se

Jens Sundelin

Tekniker

jens.sundelin@netono.se

Sebastian Grosvernier

Tekniker

sebastian.grosvernier@netono.se

Sebastian Larsson

Tekniker

sebastian.larsson@netono.se

Kristian Ahl

Tekniker

kristian.ahl@netono.se

Husain Shakerchi

Försäljning

husain.shakerchi@netono.se

Ingemar Pålsson

Försäljning

ingemar.palsson@netono.se

Anki Werner

Administration

anki.werner@netono.se

VÅR HISTORIA

IT Service sedan 2006

2006

Bolaget bildas med fokus på Remote Desktop tjänster. Vi levererar centralt affärssystem till kunder via RemoteApp

2009

Vi implementerar Hyper-V och virtualiserar stora delar av serverparken. Vi utökar drift tjänsterna med lösningar för kommunikation och samarbete.

2014

Vi flyttar vår serverpark till nuvarande serverhall och börjar även erbjuda support för kundernas lokala IT miljö.

2019

Netono förvärvas av börsnoterade Infracom Group, https://infracomgroup.se/

2020

Netono förvärvar inkråmet av Retail Solutions AB och startar ett affärsområde för kassasystem och e-handel.